صلح تنها راه نجاته
سه‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1388 ساعت 06:33 ب.ظ

-یکنفر فریاد زد 

زنده باد ازادی 

زنده باد انسانها 

زنده باد آگاهی 

همه با هم رفتند 

دست در دست و 

به دل آرامش 

همه با هم خواندند 

زنده بادا 

زنده بادا 

زنده باد 

------- 

-یکنفر فریاد زد 

حمله با چوب و سپر 

حمله تا دفع خطر 

حمله بر پیکر و تن 

همه با هم حمله 

چوب در دست و  

به دل نفرت و کین 

----------------- 

-یکنفر فریاد زد 

مرگ بر ظلم و ستم 

مرگ بر کاخ ریا 

مرگ بر چوب و سپر 

همه با هم گفتند 

زیر شلاق سیاه نفرت 

مرده بادا 

مرده بادا 

مرده باد 

-------- 

-یکنفر فریاد زد 

بکشید اینها را 

بکشید این مردم 

بکشید دشمن را 

همه با هم شلیک 

تیر ، مرگ آور و داغ 

مشت بر صورت و سر 

چکمه ها روی بدن 

------------------ 

-یکنفر فریاد زد 

دخترم را کشتند 

 

 

 

 

تقدیم به همه ی خواهران شهید وظنم