صلح تنها راه نجاته
سه‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1388 ساعت 05:12 ب.ظ

 ۲۸ مرداد  

۱۵ خرداد

۱۷ شهریور  

۲۲ بهمن 

۷ تیر  

۲ خرداد  

۱۸ تیر 

۲۴ تیر

۲۲ خرداد 

۲۳ خرداد  

۳۰ خرداد   

؟؟ ؟؟؟

------------- 

کودتا 

کشتار 

کشتار 

پیروزی 

کشتار 

حماسه   

کوی دانشگاه 

راهپیمایی 

حماسه؟؟؟!!!

حضور مردم 

شهادت  

 ؟؟؟؟؟؟؟

---------- 

۱۳۳۲ 

۴۲ 

۵۷ 

۵۷ 

۶۰ 

۷۶ 

۷۸ 

۷۸ 

۸۸ 

۸۸ 

۸۸ 

؟؟ 

-------------------