صلح تنها راه نجاته
یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 02:48 ب.ظ

چهل روز گذشت. برای بار هزار و سیصد و هشتاد و دوم. 

از روزی که قرآن ناطق را بر نیزه کردند. 

فرزندان مردمی که سالها قبل قرآن بر نیزه کردن را آموخته بودند. 

 

اگر دین نداشتند ، آزادمرد هم نبودند. 

موجی خروشان بودند از امتی که در برابر احکام خدا قامت بسته بودند برای ریشه کنی آنچه خدا در زمین عرب کاشته بود.  درختانی از نور،  

 

تا امروز منطق را به پای نان دینفروشان ذبح کنند و دین را به پای نام منطقمداران.  

 

تا دیگر از تمامی آنچه خدا کاشته بود ، گل یاسی باقی بماند ، پنهان از دید دینفروشان و منطقمداران. 

 

حق یارویاور دین 

با تقدیم احترام به منطق 

یا حجت بن الحسن (عجل الله تعالی فرجک شریف) تسلیت