صلح تنها راه نجاته
یکشنبه 8 دی‌ماه سال 1387 ساعت 01:48 ق.ظ

سبزت برای مرفهان و نان به نرخ روز خوران است. خودت هم میدانی وطن. 

 

سفیدت برای اعضای محترم حزب باد است. خودشان هم میدانند وطن. 

 

سرخت برای من. خودم هم میدانم وطن. 

 

بمان. با سبز و سفید و سرخت بمان. 

 

فقط... 

 

نه فقط بمان... 

 

----- 

 

حق یارو یاور سرخ. 

با تقدیم احترام به سبز و سفید. 

یا علی(ع) مدد.