صلح تنها راه نجاته
یکشنبه 1 دی‌ماه سال 1387 ساعت 05:11 ب.ظ

لبخندی به روی لب داشتن، از آن لبخندهای استفهامی و مردم فریب. 

 

تسبیحی در دست داشتن، از آن تسبیح های سبز شاه مقصود. 

 

انگشتری در انگشت داشتن، از آن انگشتر های سرخ آغشته به خون. 

 

امام زمانی معرفی کردن، از آنها که فقط اهدافشان را با شمشیر پیش می برند. 

 

و... 

 

لبخندی رو لب داشتن، از آن لبخندهای خواب غذا دیدن. 

 

تسبیحی در دست داشتن، از آن تسبیح های ساخته شده از استخوانهای له شده ی انسان. 

 

انگشتی بر چشم داشتن، از آن انگشت های پاک کننده ی اشک. 

 

امام زمانی معرفی کردن، از آنها که اگر دینش را بشناسی پیدایش می کنی و در آغوشش می کشی که از لطافت و رحمت سرشار است. 

 

... 

 

یا علی (ع) مدد